Acasa Admitere 2024 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Ritualuri de integrare

Balul Bobocilor. Balul Boboceilor

În tradi╚Ťia hasdeian─â, un loc important îl ocup─â Balul Bobocilor ╚Öi, mai nou...,Balul Boboceilor, activit─â╚Ťi organizate, de obicei, la finele lunii octombrie a fiec─ârui an ╚Öcolar de c─âtre clasele a Xl-a ╚Öi a Vl-a pentru clasele a IX-a, respectiv a V-a.

Mult doritã de cãtre proaspãt sosiþii pe tãrmânul neexplorat încã al Hasdeului, activitatea (prea puþin spus) extraºcolara devine un adevãrat eveniment, cu funcþii bine fixate în mentalul colectiv al celor dornici de integrare ºi de afirmare într-una din cele mai vechi ºcoli buzoiene ºi chiar româneºti, promotoare de valori ºi de... legende. ªi, de ce nu, fiecare vrea sã genereze un nou mit liceal, sã dãrâme un record sau alt mit precedent, sã scrie o paginã memorabilã în istoria Colegiului.

Dintre aceste funcþii vizate ar merita amintite câteva. Funcþia de integrare sau de iniþiere în atmosfera secretã ºi romanþatã a lumii hasdeiene, de altfel, invizibilã ºi inaccesibilã celor care nu sunt de-ai noºtri. Funcþia de socializare pe care scurtele ºi chinuitele recreaþii nu o pot îndeplini, iar chiulul- se ºtie- este interzis prin lege (!). Funcþia de afirmare a unor personalitãþi ambiþioase, fie ele neformate în totalitate, individualizate prin talente sau aptitudini, cultivate sau native, ca: forþa de atracþie datoratã farmecului personal, spiritul de lider, talentul muzical/ teatral sau de altã naturã, spiritul organizatoric, competenþele comunicaþionale, spiritul de adaptare. Funcþia de continuitate, asiguratã de predarea ºtafetei ºi de înmânarea unor distincþii de cãtre cei mari, consacraþi deja. ªi, poate cã ar trebui amintitã aici ( sau nu?!) ºi o funcþie... esteticã, de haute couture, pentru cã toate doamnele ºi domniºoarele au o þinutã incredibilã, îndelung pregãtitã.

ªi, pentru cã nici mãcar în aceste momente distractive spiritul concurenþial nu se lasã pus între paranteze, existã multe momente cheie ale serii ºi multe provocãri puse la cale cu simþ de rãspundere de iniþiatori. Organizarea concursului Miss/ Mister culmineazã cu anunþarea câºtigãtorilor aleºi prin vot secret (democratic!) ºi dupã parcurgerea unor probe din ce în ce mai dificile. Alte concursuri- surprizã (de dans, de spontaneitate, de Karaoke, gastronomice...) oferã ºi ele amintiri unice participanþilor.

Dar, pentru a cunoaºte toate acestea, trebuie sã participi mãcar o datã, în orice calitate, de iniþiat, iniþiator, invitat sau martor, la una din cele mai râvnite activitãþi ale Colegiului nostru.

 

Balul Bobocilor

Balul Bobocilor de anul acesta a avut loc pe data de 29 octombrie la restaurantul Grand.  Organizatorii au fost clasele XI A ºi XI E, dirijate de doamnele diriginte Elena Martin ºi, respectiv, Luminiþa Enescu.

Atmosfera a fost una plãcutã, cu muzicã pe toate gusturile, cu momente artistice, aplauze ºi multã voie bunã. Pe scenã au urcat pentru a ne cânta Bianca Purcãrea, Andrei Stoian ºi alþi elevi talentaþi ai ºcolii, iar membrii trupei de dans X-ite ne-au încântat cu miºcãrile lor pe muzica lui Michael Jackson.

La concursul Miss ºi Mister s-au înscris 11 perechi care s-au întrecut în eleganþã, talent ºi îndemânare. Dintre probe se poate menþiona proba surprizã, ce a demonstrat cu certitudine abilitatea bãieþilor de a curãþa mere într-un interval de timp cât mai scurt, precum ºi iscusinþa fetelor, încercând sã facã noduri de cravatã.

Momentul tensionant al serii a fost, bineînþeles, cel în care s-a aºteptat alegerea câºtigãtorilor. Deºi toate perechile au fost bine pregãtite, iar concurenþa strânsã, în cele din urmã juriul a luat o decizie:titlul de Miss Boboc i-a revenit Larisei Alexandru (9F), iar Tãbuºcã Vlãduþ (9E) a primit titlul de Mister Boboc.

Organizatorii au dorit sã le ofere bobocilor un bal de neuitat ºi se pare cã totul a decurs conform aºteptãrilor.

 

© BPH 2010-2012