Acasa Admitere 2024 Anunturi Evenimente/Stiri Tur Virtual Galerie foto

Catedra de limba romana si latina

Componenta catedrei

  1. Albu Mirela Activitate
  2. Banu Ionel Activitate
  3. Barbu Monica Activitate
  4. Cazacu Luminita Activitate
  5. Enache Daniela Activitate
  6. Enache Gheorghe Activitate
  7. Hristache Eugenia Activitate
  8. Lazar Iulia Activitate
  9. Matiu Gabriela Activitate
  10. Serbu Gabriela Activitate
VEZI ACTIVITATILE CATEDREI
 

Activitati ale catedrei in anul scolar curent

Proiecte si parteneriate

 
Publicata de:
Gabriela Matiu
Sef Catedra
Sesiunea de Referate ºi Comunicãri ªtiinþifice ale Elevilor Vasile Voiculescu Realizata in: 19-10-2010

I. Marþi, 19 octombrie 2010, membrii catedrei au participat la Sesiunea de Referate ºi Comunicãriªtiinþifice ale Elevilor „Vasile Voiculescu”, Ediþia a VIII-a, organizatã  în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Vasile Voiculescu”. Concursul a devenit deja o tradiþie pentru ºcoala noastrã, ale cãrei rezultate sunt notabile ºi în acest an.

Membrii catedrei sunt implicaþi direct în desfãºurarea concursului, doamna  profesoarã Iulia Lazãr având rolul de coordonator, domnul profesor dr. Gh. Enache pe acela de  membru în comisia de jurizare a lucrãrilor, iar doamnele profesoare Gabriela ªerbu, Gabriela Matiu ºi Iulia Lazãr  fiind coordonatori ai lucrãrilor elevilor.

Iatã rezultatele obþinute anul acesta:

- Premiul I - Diana Marina Hanganu (a XII-a C) (coord. prof. Iulia Lazãr);

- Menþiune - Preda Ana Maria, Horjan Monica (a X-a G) (coord. prof.dr. Gabriela Matiu);

- Premiul Victor Iliu - Georgiana Muºat (coord. prof. Gabriela ªerbu); Lucrãrile participante vor fi publicate într-un volum al ediþiei.

Publicata: 17-03-2011
© BPH 2010-2012